Jak odebrać pocztę podczas kwarantanny?

Jak odebrać pocztę podczas kwarantanny

Jak odebrać pocztę podczas kwarantanny

W czasie pandemii COVID-19 wiele osób przebywa na kwarantannie. W okresie tym trudno się przemieszczać, wychodzić z domu, a co dopiero odbierać korespondencję, która może przecież okazać się istotna. Na początku kwietnia Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnił, jak będąc na kwarantannie odebrać pocztę, nawet gdy osoba upoważniona do jej odbioru w zastępstwie objętego kwarantanną, również nie może tego zrobić.

W czasie pandemii koronawirusa Poczta Polska S.A. nie doręcza przesyłek rejestrowanych, nadawanych przez sądy, trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego, ani innych nadawców. Tak nadana przesyłka jest przechowywana przez Pocztę bezpłatnie, bez naliczania biegu terminu awizacji. Poczta Polska spróbuje ją doręczyć dopiero po zakończeniu przez odbiorcę kwarantanny.

Osoby przebywające na kwarantannie mogą jednak odbierać przekazy pieniężne, a także inne przesyłki, ale pod warunkiem, że nie wymagają one pokwitowania i mogą być doręczone bezpośrednio do skrzynki, a nie do rąk adresata. Paczki i przesyłki kurierskie można odebrać przy użyciu kodu PIN, otrzymanego SMS-em lub mailem, a który należy podać kurierowi.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: