Nieprawidłowa porada w gazecie, skutkująca uszczerbkiem zdrowia czytelnika, nie stanowi produktu wadliwego w rozumieniu prawa unijnego

Nieprawidłowa porada w gazecie, skutkująca uszczerbkiem zdrowia czytelnika, nie stanowi produktu wadliwego w rozumieniu prawa unijnego

Nieprawidłowa porada w gazecie, skutkująca uszczerbkiem zdrowia czytelnika, nie stanowi produktu wadliwego w rozumieniu prawa unijnego

Czytelniczka w Austrii zastosowała się do opublikowanej z błędem w tamtejszej gazecie porady zdrowotnej, w wyniku czego poniosła uszczerbek na zdrowiu. Pozwała pismo, występując z żądaniem zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała. Sprawa trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W grudniu 2016 r. KRONE – Verlag, austriacka spółka prasowa, będąca wydawcą Kronen-Zeitung, opublikowała na łamach tej gazety artykuł opisujący korzyści płynące ze stosowania okładów z tartego chrzanu, którego autorem był zakonnik, udzielający takich porad cyklicznie. Tyle że artykuł opublikowany został z błędem, bowiem okład na łagodzenie bóli reumatycznych utrzymywany miał być na ciele w miejscu odczuwania bólu przez okres od dwóch do pięciu minut, a nie jak napisano – od dwóch do pięciu godzin.

Jedna z czytelniczek zastosowała ww. opisany okład na stopę i nie zdejmowała go przez trzy godziny. Zdjęła dopiero, gdy zaczęła odczuwać silny ból, a którego źródłem była silna reakcja skórna. Wystąpiła przeciw KRONE-Varlag z żądaniem zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała. Austriackie sądy w obu instancjach oddaliły pozew. Powódka zwróciła się więc do tamtejszego sądu najwyższego, który z kolei wystąpił w jej sprawie o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości UE.

TSUE stwierdził, że produkt wadliwy wedle unijnej dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe, to taki, który nie zapewnia bezpieczeństwa, jakiego można w sposób uzasadniony oczekiwać. A wadliwość produktu określa się na podstawie danych elementów nierozłącznie związanych z tym produktem, w szczególności w zakresie jego wyglądu, sposobu użycia oraz czasu, w którym został wprowadzony na rynek. Odnosząc to do sprawy TSUE uznał, że błędna porada nie wykazuje takiego związku z wydrukowaną gazetą, czyli jedynie jej nośnikiem. Jak orzekł:

„W ocenie Trybunału nieprawidłowa porada zdrowotna, która została opublikowana w wydrukowanej gazecie i która dotyczy sposobu użycia innej rzeczy, nie jest zatem objęta zakresem stosowania dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe i nie może czynić tej gazety wadliwą ani prowadzić do powstania, na podstawie tej dyrektywy, niezależnej od winy odpowiedzialności „producenta”, bez względu na to, czy chodzi tu o wydawcę owej gazety, jej drukarza, czy też autora artykułu” (Komunikat prasowy TSUE nr 99/21, Luksemburg 10 czerwca 2021 r., wyrok w sprawie C-65/20 KEONE-Verlag).

Niemniej Trybunał podkreślił, że zastosowanie w tej sprawie mogą znaleźć inne podstawy odpowiedzialności, tj. rękojmia za wady ukryte, lub też wina.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: