Pełne zabezpieczenie społeczne, w tym 500 plus dla uchodźców z Ukrainy

Pełne zabezpieczenie społeczne, w tym 500 plus dla uchodźców z Ukrainy

Pełne zabezpieczenie społeczne, w tym 500 plus dla uchodźców z Ukrainy

We wtorek 1 marca Minister Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg odbyła telekonferencję z odpowiedzialnymi za zabezpieczenie społeczne przedstawicielami: Litwy, Łotwy i Estonii w sprawie pomocy Ukraińcom. Minister Maląg deklaruje otwarcie polskiego rynku pracy dla uchodźców z Ukrainy, a także polskie świadczenia socjalne, w tym 500 plus.

„Podjęliśmy intensywne działania w celu zabezpieczenia sytuacji bytowej napływających do nas obywateli Ukrainy, których większość to kobiety z małymi dziećmi. Dążymy do objęcia ich pełnym zabezpieczeniem społecznym” – powiedziała Maląg.

W pakiecie krajowego zabezpieczenia społecznego są świadczenia realizowane przez ZUS, czyli emerytalne i rentowe oraz z tytułu choroby i macierzyństwa. Pozostałe oferowane przez państwo to świadczenia na rzecz rodziny, z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, z ubezpieczenia społecznego rolników i z systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Jak zadeklarowała minister Maląg dla ukraińskich rodzin dostępne będzie m.in. świadczenie 500 plus. Natomiast dla tych kobiet z dziećmi, które zdecydują się zostać w Polsce dostępne będą świadczenia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego i programu Dobry Start.

Projekt ustawy w tej sprawie ma wkrótce trafić do Sejmu.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: