Polski rynek crowdfundingu będzie wart 0,5 mld zł w 2018 r.

Polski rynek crowdfundingu będzie wart 0,5 mld zł w 2018 r.

Wartość rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w tym roku o 254 %. Jeszcze dynamiczniej będzie rozwijał się rynek crowdfundingu w mobile’u, tj. na smartfonach i tabletach. Jego wartość zwiększy się w tym roku aż trzykrotnie. Co wpływa na tak intensywny rozwoju tego rynku?

Polacy pokochali ideę wspierania projektów indywidualnych i biznesowych, inicjatyw społecznych czy akcji charytatywnych przez internet. Najlepiej świadczą o tym liczby opisujące ten rynek. Wartość rynku crowdfundingu w 2017 roku wyniosła 200 mln zł, a jego mobilnej wersji 80 mln zł, co stanowiło 40 % wartości całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. Jednak w bieżącym roku nastąpi jeszcze bardziej intensywny wzrost.

– Według predykcji naszych analityków, wartość całego rynku finansowania społecznościowego wzrośnie w 2018 roku o 254 %, tj. do wartości 507 mln zł, a udział transakcji realizowanych w kanale mobilnym zwiększy się z 40 % do 48 % w br. – mówi Tomasz Chołast.

– Estymujemy, że w 2018 roku nastąpi wzrost wartości rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce o 304 %, tj. do poziomu 243 mln zł, co m.in. skłoniło nas do uruchomienia bezpłatnej, mobilnej aplikacji w wersji na system IOS i Android – dodaje Chołast.

Na wzrost dynamiki rynku crowdfundingu duży wpływ ma przede wszystkim stale rosnące zaufanie do internetowych zbiórek, a także wzrost zamożności polskiego społeczeństwa. Z kolei dynamiczny rozwój rynku finansowania społecznościowego w mobile’u skorelowany jest z rosnącą wartością całego rynku crowdfundingu, zwiększeniem udziału transakcji mobilnych w tym rynku oraz coraz większym wykorzystaniem technologii mobilnych przez Polaków w życiu codziennym.

Co warto podkreślić, w przypadku zrzutka.pl udział mobilnych transakcji w globalnej liczbie transakcji na platformie jest jeszcze większy, niż średnia dla całego rynku finansowania społecznościowego w Polsce. W 2017 roku stanowił blisko 2/3 (62,44 %), w porównaniu ze średnią rynkową na poziomie 40 %. A jeszcze w 2016 roku była to niespełna połowa (48,32 %). Warto wspomnieć, że w całym 2015 roku liczba transakcji z urządzeń mobilnych stanowiła jedynie 1/3 (35,64 %) w łącznej liczbie transakcji na zrzutka.pl.

– W samym 2017 r. wartość mobilnych transakcji na zrzutka.pl wyniosła ponad 12,5 mln zł, dzięki czemu udział w rynku mobilnego crowdfundingu przekroczył wartość 16 %. W 2018 r. wartość wpłat w mobile’u na zrzutka.pl wzrośnie do poziomu 43 mln zł, przy dynamice na poziomie 344 %. Przez to, udział mobilnych transakcji na zrzutka.pl w rynku mobilnego crowdfundingu w Polsce, zwiększy się z 16 % w 2017 r. do 18 % w 2018 r. Praktycznie co piąta zbiórka w mobile’u w naszym kraju będzie realizowana poprzez zrzutka.pl – informuje Chołast.

W związku z tak dynamicznymi wzrostami dla kanału mobilnego zrzutka.pl postanowiła, obok wersji responsywnej swojej platformy w internecie, uruchomić aplikację mobilną. Cel, który przyświecał tworzeniu aplikacji, to organizowanie zbiórek na dowolny cel i rozliczanie się ze znajomymi w sposób jeszcze szybszy i bardziej dostępny. Co istotne, funkcjonalności oferowane w mobilnej aplikacji, tak jak w wersji desktopowej, w tym m.in. założenie zrzutki, jej prowadzenie, wpłaty na konto i wypłaty pieniędzy są także za darmo.

Aplikację mobilną, w stosunku do tradycyjnej wersji online-owej, wyróżnia możliwość wykonywania bezpłatnych wypłat ekspresowych zgromadzonych środków finansowych oraz jeszcze większe uproszczenie i przyśpieszenie całego procesu założenia i obsługi zbiórki w mobile’u. Sprowadza się ono do trzech kroków, tj. założenia zrzutki, jej opisania oraz rozesłania informacji do znajomych. A wszystko to w kilkanaście sekund.

Dzięki integracji z bramkami płatności, wszystkie wpłaty na mobilną zrzutkę zaksięgują się w czasie poniżej 60 sekund. Dodatkowo, funkcjonalność aplikacji mobilnej została rozbudowana o powiadomienia typu Push, dzięki czemu jej użytkownicy będą informowani przez zrzutka.pl o najważniejszych dla nich zdarzeniach, nawet w przypadku kiedy aplikacja będzie wyłączona.

Źródło: Zrzutka.pl

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Słowa kluczowe
Oceń ten artykuł: