„Tymczasowy” Rzecznik Praw Obywatelskich do 15 lipca 2021 r.

„Tymczasowy” Rzecznik Praw Obywatelskich do 15 lipca 2021 r.

„Tymczasowy” Rzecznik Praw Obywatelskich do 15 lipca 2021 r.

W czwartek 15 kwietnia Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ustawowy zapis o tym, iż w braku nowego Rzecznika Praw Obywatelskich, jego obowiązki pełni dotychczasowy, jest niezgodny z Konstytucją RP. Jednakże odłożył wejście w życie swojego wyroku do 15 lipca 2021 r.

W wyroku z 15 kwietnia 2021 r., o sygn. akt K 20/20, TK orzekł, że art. 3 ust. 6 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zgodnie z którym: „Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika” jest niezgodny z artykułem 209 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 7 Konstytucji RP. Obywatele polscy nie stracili jednak w czwartek rzecznika swoich praw, bowiem Trybunał Konstytucyjny postanowił odroczyć wejście w życie swojego wyroku o 3 miesiące od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP, a zatem do 15 lipca 2021 r. To czas, jaki TK dał Sejmowi na wybór nowego Rzecznika. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r., poz. 627): „Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów”.

Do wyroku Trybunału odniósł się sam zainteresowany. Adam Bodnar w komunikacie z 15 kwietnia poinformował, że do 15 lipca 2021 r. będzie wykonywać swoje obowiązki, podobnie jak jego troje zastępców. Jak napisał: „… w celu zagwarantowania, aby w sposób rzeczywisty mogło być realizowane prawo każdego obywatela do uzyskania pomocy od Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej (…) Jednocześnie Rzecznik oczekuje na doręczenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego wraz z jego uzasadnieniem, aby móc określić bardziej precyzyjnie, jakie skutki ma ten wyrok dla codziennej pracy Biura Rzecznika i obywateli zwracających się o pomoc w ochronie swoich praw i wolności” (www.rpo.gov.pl).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: