Unia inwestuje 234 mln euro w polską kolej

Unia inwestuje 234 mln euro w polską kolej

Unia inwestuje 234 mln euro w polską kolej

W piątek 28 sierpnia 2020 r., Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu inwestycji w wysokości ponad 234 mln euro z Funduszu Spójności w celu modernizacji prawie 117 km linii kolejowej Skawina-Zakopane w południowej Polsce.

Inwestycja ma się przyczynić do poprawy jakości, efektywności i bezpieczeństwa transportu kolejowego między Skawiną a Zakopanem, a dokładnie w korytarzu Kraków-Zakopane. Komisarz ds. spójności i reform, Elisa Ferreira, powiedziała: „Dzięki tej inwestycji UE chcemy zachęcić osoby dojeżdżające do pracy, aby zostawiały swoje samochody w domu i korzystały zamiast nich z bezpiecznych, niezawodnych i wygodnych pociągów. Dzięki mniejszej liczbie samochodów na drogach zmniejszy się zanieczyszczenie środowiska i emisja gazów cieplarnianych. Ponadto nowa infrastruktura kolejowa zapewni łatwiejszy dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, zgodnie z mottem polityki spójności, aby nikogo nie zostawiać w tyle”.

Finansowany przez Unię Europejską projekt ma zapewnić lepszą integrację sieci kolejowej południowej Polski z systemem transportowym pozostałej części kraju oraz z unijną siecią TEN-T. Pierwsze działania w ramach tego programu rozpoczną się w 2024 roku.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: