Czy polskie firmy są gotowe na wdrożenia rozwiązań AI?

CIO Insight

Jak wynika z raportu “CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy”, opracowanego na podstawie badania Klubu CIO i IT Kontrakt, 77% spośród dużych firm działających w Polsce, posiada wystarczającą ilość odpowiedniej jakości danych, aby stosować rozwiązania Artificial Intelligence (AI). 65% ankietowanych CIO wdraża projekty AI w swoich firmach.

Warszawa, 9 lipca 2019 r. – Klub CIO i IT Kontrakt, partner merytoryczny klubu, publikują raport “CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy”. Publikacja została opracowana na podstawie wyników ankiety on-line, przeprowadzonej wśród członków Klubu CIO – skupiającego ponad 400 menedżerów, odpowiedzialnych za zarządzanie i wykorzystanie technologii, w największych i najbardziej dynamicznych firmach i instytucjach, działających w Polsce.

W badaniu wzięło udział 66 osób odpowiedzialnych za strategię IT w dużych przedsiębiorstwach i organizacjach działających w Polsce. Połowa respondentów reprezentuje firmy zatrudniające powyżej 2 000 osób, a łącznie trzech na czterech pracuje w organizacjach o zatrudnieniu ponad 500 osób. Jedna trzecia firm, z których CIO wzięli udział w badaniu, osiąga powyżej 1 mld zł przychodów rocznie, a ponad 60% powyżej 250 mln zł. Czterech na dziesięciu ankietowanych pracuje w firmach z centralą za granicą.

Kluczowe ustalenia “CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy”

Ponad 3/4 badanych CIO posiada wystarczająco dużo jakościowych danych, aby wdrażać AI.

  • 65% respondentów realizuje projekty AI, najczęściej ze wsparciem zewnętrznego partnera.
  • Dla 4 z 10 ankietowanych FOMO jest istotną przesłanką adaptacji AI.
  • Wdrożenia AI w firmach, które reprezentują respondenci, podlegają standardowym lub indywidualnym miarom efektywności.
  • Firmy z centralą w Polsce rzadziej niż te z centralą za granicą realizują projekty z AI.

“Skończył się miesiąc miodowy dla AI. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z tej grupy rozwiązań, z coraz większym oczekiwaniem realnego, mierzalnego wsparcia swoich procesów biznesowych i pozytywnego, zauważalnego wpływu na wyniki. Jesteśmy w fazie, gdy wciąż FOMO odgrywa istotną rolę, ale słabnącą, wygasającą. Technologie rozwijają się szybko, przybywa ułatwień dla deweloperów, coraz więcej specjalistów chętnie uczy się technologii nazywanych ogólnie AI. Coraz łatwiej też o przykłady do zapożyczenia, w których scenariuszach biznesowych mamy szybką poprawę dzięki AI, a które scenariusze nadal są i pozostaną na dłużej w obszarze eksperymentalnym, z wysokim ryzykiem braku zwrotu z inwestycji” – komentuje współtwórca badania Jacek Chmiel, Global Chief of Consulting and Technology w IT Services Competence Platform.

CIO Insight to seria krótkich badań, wycelowanych w kluczowe wyzwania cyfrowej transformacji, skierowana do jej kluczowych aktorów, dostarczająca im oraz rynkowi przesłanki do oceny sytuacji i podejmowania strategicznych decyzji. To sposób na poznanie opinii i doświadczeń wyjątkowej grupy liderów – CIO ze społeczności Klubu CIO.

“Raport CIO Insight. Dlaczego zaprosić AI do firmy? dowodzi zaskakująco wysokiego poziomu otwartości na AI i adaptacji AI, tym samym przynosi zapowiedź szerszego przełomu we wdrażaniu AI na rynku. Z jednej strony AI stanowi coraz częściej element większych rozwiązań, wyraźnie wzrasta tym samym ich dostępność pozwalając przebić bariery deficytu kompetencji. Godne uwagi jest deklarowane przez CIO pragmatyczne podejście do AI – projekty mają służyć firmom, mają być wymierne pod względem efektów biznesowych” – komentuje wyniki badania prowadzący Klub CIO Szymon Augustyniak, redaktor naczelny CIO Magazyn Dyrektorów IT.

We wrześniu poznamy kolejną publikację z cyklu CIO Insight, opracowaną i przeprowadzoną we współpracy z IT Kontrakt – partnerem merytorycznym Klubu CIO.

Źródło: IT Services Competence Platform

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: