Przemysł 4.0 będzie miał rewolucyjny wpływ na strategie biznesowe firm

Przemysł 4.0 będzie miał rewolucyjny wpływ na strategie biznesowe firm

Przemysł 4.0 to już nie przyszłość, ale rzeczywistość wielu firm na całym świecie. Dotyczy to również Polski. Aż 94 proc. menedżerów, którzy wzięli udział w globalnym badaniu firmy doradczej Deloitte wskazuje, że transformacja cyfrowa jest najwyższym strategicznym celem ich organizacji. O czwartej rewolucji przemysłowej, nowych technologiach oraz zmieniającym się rynku pracy będzie mowa podczas konferencji Nowy Przemysł Expo 2018 w Katowicach, która rozpoczyna się już 26 września.

Przemysł 4.0 różni się tym od poprzednich rewolucji technologicznych, że łącząc istniejące technologie, zaciera granice między sferą fizyczną, cyfrową i biologiczną. Do najważniejszych rozwiązań napędzających rozwój Przemysłu 4.0 należy Internet Rzeczy (IoT), uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja oraz rozszerzona i wirtualna rzeczywistość. Jego rozwojowi sprzyjają nie tylko postęp technologiczny, ale także potrzeby konsumentów, ograniczenia podażowe, zwłaszcza w zakresie surowców nieodnawialnych i pracy oraz zachęty finansowe ze strony sektora publicznego.

Czwarta rewolucja przemysłowa pozwoli zwiększyć produktywność i przychody oraz zredukować poziom ryzyka

Nie brakuje w niej jednak wyzwań. Pierwszym z nich jest cyberbezpieczeństwo. Przemysł 4.0 zwiększa możliwość wystąpienia cyberataków. Drugim – nieprzychylne reakcje społeczne, związane chociażby z wpływem automatyzacji na rynek pracy. Do tego dochodzi kwestia pracowników i ich umiejętności. Z jednej strony tylko 15 proc. respondentów w badaniu wskazuje, że muszą znacznie zmienić skład i zestawy umiejętności, aby wspierać cyfrowe transformacje, a z drugiej dla 35 proc. badanych najważniejszym wyzwaniem organizacyjnym i kulturowym jest znalezienie, szkolenie oraz zatrzymanie odpowiednio utalentowanych ludzi.

Automatyzacja oraz rozwój sztucznej inteligencji sprawi, że umiejętności miękkie staną się istotniejszym wyróżnikiem na rynku pracy. Wynika to z faktu, że znaczną część zadań będą wykonywać maszyny i roboty. Niezwykle istotne jest więc to, aby firmy w odpowiedni sposób zarządzały tą zmianą, czerpiąc z niej jak najwięcej korzyści dla zbudowania lub utrzymania swojej przewagi konkurencyjnej.

Według badanych najważniejszymi czynnikami napędzającymi transformację cyfrową są: poprawa produktywności oraz cele operacyjne. Istotną rolę odgrywają także możliwości innowacyjne. Dziewięciu na dziesięciu menedżerów, których firmy inwestują w transformację cyfrową, odnotowało w ubiegłym roku umiarkowany lub znaczny zwrot z inwestycji. Czwarta Rewolucja Przemysłowa może zmienić dotychczasowy układ sił na rynkach lub zakłócić ich działanie. Mniejsze firmy, które potrafią umiejętnie wykorzystać nowe technologie, mają szansę na osiągnięcie lepszych wyników, konkurując z większymi graczami przemysłowymi.

Udział ekspertów Deloitte podczas Nowy Przemysł Expo 2018 w Katowicach:

26 września 2018 r. | 12.00-13.30 | Przemysł 4.0 – czas wielkich zmian

 • Na progu IV rewolucji przemysłowej. Gdzie jesteśmy, co nas czeka
 • Industrializacja, cyfryzacja, robotyzacja – dokąd zmierza współczesny przemysł?
 • Kluczowe technologie tworzące środowisko zmian w przemyśle
 • Czego nam brakuje? Współpraca, dzielenie się wiedzą, edukacja, integracja rozproszonych działań
 • Polska Platforma Przemysłu 4.0. dla wsparcia globalnej konkurencyjności polskiego przemysłu

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Michał Pieprzny, partner, Zespół Strategy, Deloitte
Adam Czyżewski, główny ekonomista, PKN Orlen SA
Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii
Tomasz Haiduk, członek zarządu, dyrektor branż przemysłowych, Siemens Sp. z o.o.

26 września 2018 r. | 12.00-13.30 | Rynek pracy specjalistów

 • Sytuacja na rynku pracy inżynierów. Skala deficytu – problemy i obawy przedsiębiorców
 • Walka o inżyniera? Jak go znaleźć? Jak dać się znaleźć? Profesjonalizacja na rynek pracy i w usługach
 • Najbardziej pożądane przez pracodawców kierunki. Relokacja zawodowa przekwalifikowanie,
  dokształcenie, szkolenia specjalistyczne
 • Zatrudnić i utrzymać. Rotacja kadr a narzędzia motywacji
 • Nowy inżynier w nowej strukturze? Przemysł 4.0 a kompetencje miękkie specjalistów
 • Trendy demograficzne. Co dalej? Migracja specjalistów, czy ucieczka inwestorów?

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Damian Olko, ekspert w zespole ds. analiz ekonomicznych, Deloitte
Izabela Bartnicka, Head of Business Development, Digital University
Piotr Janczyk, dyrektor zarządzania zasobami ludzkimi, ELEKTROBUDOWA
Joanna Jeziorowska, dyrektor personalny, Grupa Oknoplast
Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem, Akademia WSB
Joanna Osoba-Botwina, Talent Aquisition Manager, EMEA, Rockwell Automation
Marek Pawełczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju, Politechnika Śląska
Moderator: Rafał Kerger, redaktor naczelny, PulsHR.pl, WNP.PL, PortalSamorzadowy.pl

Źródło: Deloitte

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: