Urzędnicy będą dzwonić do obywateli

Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało we wtorek 21 maja 2019 r., o pracach legislacyjnych dla stworzenia Rejestru Danych Kontaktowych. Pozyskiwane przez RDK dane pozwolą urzędnikom na bardzo bliski kontakt z obywatelem w sprawach administracyjnych.

 

Obecnie urzędy nie mają prawa gromadzić, ani przetwarzać danych kontaktowych pozyskanych przez jakikolwiek inny urząd. Wpisany do wykazu prac legislacyjnych projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, ma dać podstawy prawne do gromadzenia, a następnie wykorzystywania w kontaktach z obywatelami takich danych, jak: numer telefonu, adres e-mail, czy elektroniczny adres do doręczeń.

Przekazywanie danych ma być dobrowolne. Urzędnicy podejmować będą za ich pośrednictwem kontakt w sprawach administracyjnych, urzędowych, których podmiotem jest posiadacz tych danych. Prowadzony przez Ministra Cyfryzacji Rejestr Danych Kontaktowych stanowić będzie cześć Systemu Rejestrów Państwowych.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: