Ustawa o rekompensatach dla przedsiębiorstw w zw. z podwyżką cen energii

<strong>Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało projekt ustawy o systemie rekompensat dla przedsiębiorstw z tzw. branży energochłonnej. Ok. 300 firm z takich gałęzi przemysłu, jak hutnicza, czy chemiczna, zostanie objęta rządowym programem wsparcia w zw. z rosnącymi kosztami uprawnień do emisji CO², zawartymi w cenie energii.

 

Rząd chce zachować konkurencyjność polskich firm wobec zagranicznych w branży energochłonnej. W tym celu corocznie przekazywać ma krajowym przedsiębiorstwom 0,89 mld zł. Prócz rekompensat za rosnące koszty uprawnień do emisji CO², system objąć ma także obniżenie akcyzy na prąd, opłaty przejściowej i ulgę w opłacie kogeneracyjnej.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki będzie organem decydującym o przyznaniu rekompensaty, w sprawie której pretendujący do jej otrzymania podmiot musi złożyć wniosek. Od jego decyzji przysługiwać będzie odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pierwsze rekompensaty mają być wypłacane za 2019 r. w roku następnym.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: