Większa jawność o tym, kto stoi za kandydatem do Parlamentu Europejskiego

W poniedziałek 18 marca 2019 r., Prezydent podpisał ustawę, która ma zapewnić wyborcom większą wiedzę na temat tego, kim jest kandydat do Parlamentu Europejskiego, z jakiej partii startuje, a także z jaką europejską partią będzie on bardziej skłonny nawiązać koalicję po wyborach.

 

Prezydent zatwierdził Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Decyzji Rady (UE, Euratom) 2018/994 z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniającej Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, załączony do decyzji Rady 76/787/EWWiS, EWG, Euratom z dnia 20 września 1976 r. (druk 3177). Projekt zawiera propozycję uwzględniania w prawie wyborczym obowiązku informowania, co ważne – z dużym wyprzedzeniem, co najmniej na trzy tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, o startujących w nich kandydatach.

Fakultatywnie, na karcie do głosowania umieszczane będą również informacje nt. krajowych partii politycznych, z ramienia których startują kandydaci oraz powiązanie tych ugrupowań z konkretną europejską partią polityczną.

Projektowana ustawa przewiduje także dopuszczenie nowych form oddania przez wyborców głosu, m.in. drogą elektroniczną, czy też za pośrednictwem głosowania internetowego. Nowe przepisy wejdą w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

 

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: