Wniosek o dofinansowanie domowej elektrowni można już składać online

W ramach oferowanego przez rząd programu „Mój prąd”, obywatele mogą starać się o pozyskanie dofinansowania do zakupu i instalacji przydomowej elektrowni słonecznej. Dotąd wnioski o nie mogli składać wyłącznie tradycyjnie w urzędzie. Od 21 października 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nową e-usługę, za której pośrednictwem wnioski o dofinansowanie składać można przez Internet na portalu gov.pl.

W kasie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest aż miliard złotych na dofinansowanie rozwoju przydomowych źródeł energii odnawialnej. Pierwsze wnioski obywatele mogli składać od 30 sierpnia 2019 r. Jak relacjonuje Minister Środowiska, pierwszy nabór zakończy się 20 grudnia 2019 r., ale kolejny zostanie uruchomiony z początkiem 2020 r. Wnioski w tradycyjnej formie papierowej można składać osobiście w siedzibie funduszu lub za pośrednictwem kuriera lub poczty. Od 21 października można go również złożyć online, poprzez portal gov.pl.

„Aby online złożyć wniosek o dofinansowanie potrzebujemy jedynie profilu zaufanego lub e-dowodu (…) Załatwienie tej sprawy zajmuje tylko kilka minut” – powiedział Minister Cyfryzacji Marek Zagórski.

Na swojej stronie internetowej Ministerstwo Cyfryzacji zamieściło instrukcję składania wniosku online. Po pierwsze niezbędne jest zebranie wszystkich wymaganych dokumentów:

– kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, z adnotacją” „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,

– dowód zapłaty faktur lub oświadczenie o dokonanej wpłacie,

– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,

– oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Następnie, na portalu gov.pl należy odszukać usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”, kliknąć przycisk „Złóż wniosek o dofinansowanie” i wniosek ten wypełnić, dołączając ww. załączniki.

NFOŚiGW wypłacił dotąd 11 mln. zł dotacji w ramach 2320 wniosków. Jedna dotacja pokrywa do 50% kosztów zakupu i instalacji przydomowej elektrowni, jednak nie więcej niż 5 000 zł.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: