Wiadomości, inwestycje, prawo, gospodarka

Sytuacja rynkowa Zamknięcie tygodnia przyniosło niewielki spadek na krajowym rynku. O ile początek sesji i pierwsze godziny jej trwania przyniosły wzrost

Prawnik radzi

W sobotę 15 czerwca 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości oficjalnie poinformowało, że wytoczy proces cywilny profesorom i doktorantom Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie za „kłamstwa dotyczące reformy

Giełda
Waluty
Inwestycje

Sytuacja rynkowa Zamknięcie tygodnia przyniosło niewielki spadek na krajowym rynku. O ile początek sesji i pierwsze godziny jej trwania przyniosły wzrost kursu, o tyle w ostatnich

Finansowanie

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego. Wzrost liczby niewypłacalności w maju br. w stosunku do

Gospodarka

Najważniejsze zadania działów HR to zatrudnianie właściwych pracowników, motywowanie oraz zwiększanie kompetencji istniejących tak, aby organizacja mogła rozwijać się efektywnie. Tymczasem badania pokazują, że