Ekonomia

Wszystkie wiarygodne źródła danych wskazują na wzrost cen polskich mieszkań. Ten wzrostowy trend można określić jako długotrwały, ponieważ rozpoczął się w 2013 roku. Systematyczne wzrosty

Prawnik radzi

Przedsiębiorcy zwykle muszą odzyskiwać należności od kontrahentów przed sądem. Sytuacja jeszcze bardziej komplikuje się, gdy zamierzają wyegzekwować wierzytelności od podmiotu zagranicznego. Procedura dochodzenia należności różni

Giełda
Waluty
Inwestycje

Sytuacja rynkowa Okres wakacyjny zdaje się być obecny również na krajowym rynku. Na wykresie dziennym od kilku sesji jest budowana lokalna konsolidacja. Oprócz obniżenia zmienności, utrzymuje

Finansowanie