Wiadomości, inwestycje, prawo, gospodarka

Choć wydaje się, że w budownictwie najgorsze już minęło, to sytuacja finansowa branży wciąż nie jest najlepsza. Zadłużenie branży budowlanej

Prawnik radzi

Szanse na umorzenie zobowiązań w wyniku przeprowadzonego postępowania upadłościowego mają także przedsiębiorcy, a dokładnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne osoby fizyczne, których upadłość

Giełda
Waluty
Inwestycje

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien