Giełda
Waluty
Inwestycje

Niniejszy raport zawiera analizę techniczną wybranych spółek na GPW. Kryterium wyboru danej spółki do opracowania jest wystąpienie technicznych przesłanek w perspektywie dziennej. Raport nie powinien

Finansowanie

Opóźnienia w płatnościach dotyczą większości przedsiębiorców. Kontrahenci ignorujący termin płatności widniejący na fakturze to codzienność, o której w 2018 roku wspominało ponad 70 proc. respondentów.

Gospodarka

14 marca 2019 r., Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz wystąpił w Sejmie z informacją nt. zadań polityki zagranicznej Polski w 2019 r. Exposé zawierało deklarację